Solfangefolie/fiberduk

Hva kan leveres?
Fiberduk, solfangefolie og plansilofilm

Krav
Skal ikke inneholde:
- Større forurensing av jord, stein eller plantemateriale
- Farlig avfall, metaller og annet som kan skade personer, miljø og/eller maskiner
- Plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater

Innsamling
Løst i sekker, Komprimator, krokkasser eller mindre pressede baller.

Behandling
Varen kontrolleres visuelt. Etter dette blir den presset og sendt til gjenvinning.

Gjenvinning
Nye plastprodukter som poser, sekker og plastfilm.

Ytterligere informasjon
Dersom leveransen er blandet med andre plastavfallstyper eller det er forurenset med jord og plantematerialer vil lasset bli nedklassifisert til restavfall.