PP-sekk bigbag

Hva kan leveres?
Storsekk av polypropylen. Alle tomme PP-sekker (storsekker/bigbag) fra landbruk, industri og fiskeri. Innersekk av LDPE og yttersekk kan leveres sammen. Yttersekken skal være av materialet «Polypropylene 05».

Krav
Må være rene og uten sjenerende lukt.
Skal ikke inneholde produktrester.
Må ikke blandes med andre plasttyper og materialer som f.eks. hardplast, presenninger eller plast som inneholder bromerte flammehemmere eller ftalater.
Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner.

Innsamling
Samles inn i containere som tømmes med lift- eller krokbiler. Dersom kunden har emballasjepresse, hentes ferdig pressede baller med skapbil. Kan også stables på pall.

Behandling
Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Presses til baller, mellomlagres og transporteres til sluttbruker.

Gjenvinning
Materialgjenvinnes. PP-sekker smeltes om til granulat og blir råvare til produksjon av nye PP-sekker eller andre produkter som inneholder PP, for eksempel batterikasser.

Ytterligere informasjon
Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.