Deponiavfall

Deponiavfall er restmateriale som ikke egner seg til gjenvinning, eksempelvis:

  • Feiemasse, gateoppsop
  • Isolasjon
  • Keramikk og porselen
  • Lett forurenset masse
  • Ren fyllmasse
  • Stein, grus, sand o.l.
  • Tegl og takstein